UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanieZamknij
Ośrodek Leczenia Nerwic
i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” filia w Katowicach (umowa z NFZ)

apple-1122537_640_1.jpg      

 

Posłuchaj na naszym kanale YouTube podcastów o tym, czym jest pierwsza wizyta u psychiatry, psychologa, jak zaplanowac swoją psychoterapię, czym się różni konsultacja od sesji terapii, dlaczego korzystna jest psychoterapia grupowa.

 

 

  Oprócz już prowadzonej działalności odpłatnej, psychoterapeutycznej,  w naszym ośrodku w Katowicach dostępne jest leczenie w ramach umowy z NFZ:

 

Poradnia Psychologiczna oraz Dzienny Oddział Leczenia Nerwic.


Zakres  naszego działania to nadal objawy nerwicowe i zaburzenia odżywiania (ważną informacją dla osób chorujących na zaburzenia odżywiania jest to, że aby zostać zakwalifikowanym do leczenia psychoterapią należy spełnić warunek uzyskania wagi minimum BMI 16,5 oraz stabilnego stanu zdrowia, co oznacza brak zagrożeń życia).

 

 

Usługi terapeutyczne świadczone bedą w ramach:

 

- Poradni Leczenia Nerwic

- Poradni Psychologicznej

- Oddziału Dziennego Leczenia Nerwic

 

W ramach Poradni w OLN Dąbrówka - Katowice  dostępne są konsultacje psychiatryczne i psychologiczne.

 

  1. Lekarz w Poradni - specjalista psychiatra przeprowadza konsultacje medyczne, prowadzi farmakoterapię i wstępnie kwalifikuje do dostępnych form terapii - pacjent może zgłosić się bez skierowania 
  2. Psycholog  w Poradni - konsultuje i diagnozuje psychologiczne określając cele terapeutyczne i kwalifikuje do poszczególnych form psychoterapii - w celu szybszego dotarcia do psychologa wskazane skierowanie od lekarza (np. z POZ), w innej sytuacji skieruje nasz lekarz. 
  3. W Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic pacjent realizuje określone wcześniej cele lecznicze.

 

 

W ramach Dziennego Oddziału Leczenia Nerwic dostępne sa programy psychoterapii w cyklach:

 

  • 3 miesięcznej codzienna, prowadzona w paradygmacie psychodynamicznym. Czas terapii -  godziny dopołudniowe w grupach
  •  pracy nad objawem lękowo-depresyjnym poznawczo behawioralna. 

Na czym polega leczenie w programie  3 miesięcznej psychoterapii?


      Jest to grupa około 12 osób. Nie jest to więc grupa towarzyska! Naturalnie atmosfera zaufania, wsparcia i zrozumienia jest bardzo ważna w takiej grupie, ale nie jest celem, lecz środkiem do podjęcia zmiany i zdrowienia. Grupy są „półotwarte” to znaczy, że nowa osoba dołącza do grupy na miejsce pacjenta kończącego terapię.
        Mimo, iż w grupie leczą się osoby z depresją, lękiem, bulimią, anoreksją, to pomimo różnie brzmiących diagnoz, choroby te mają podłoże emocjonalne i mogą być objęte oddziaływaniem naszej psychoterapii w jednej grupie terapeutycznej.
Członkowie grupy i terapeuci uczestniczą w spotkaniach siedząc w kręgu, co podkreśla ważność wszystkich miejsc i osób współtworzących terapię.
      Terapeuci: grupę prowadzi zazwyczaj dwóch psychoterapeutów, często poza kręgiem grupy siedzi dodatkowo terapeuta, który wspiera pracę osób w kręgu swoimi obserwacjami, nieraz jest to osoba będąca na stażu specjalizacyjnym.
Lekarz oddziału jest do dyspozycji pacjentów grup oddziałowych w określonych godzinach.

Przebieg terapii

 

1. Zawarcie kontraktu na leczenie

      Pierwszego dnia w grupie, terapeuci zapoznają pacjenta z zasadami leczenia, które zapewniają ciągłość leczenia i i bezpieczeństwo uczestników całej grupy terapeutycznej.  Jeśli pacjent wyraża na nie zgodę , bierze również odpowiedzialność za swoje leczenie. Oznacza to, m.in. nie spóźnianie się, codzienną obecność na terapii, nie stosowanie agresji fizycznej ani słownej, zachowanie tajemnicy o osobach leczących się.

   Z osobami, które przejawiają działania niebezpiecznie dla siebie (anoreksja, bulimia, myśli samobójcze) zawierany jest oddzielny kontrakt gwarantujący bezpieczeństwo tych osób.

   2.   Sesje terapeutyczne oparte są na spontanicznym dzieleniu się swoimi odczuciami, myślami (a nie ocenami!) z innymi członkami grupy, na wspólnym analizowaniu problemów i na wyciąganiu wniosków. Jednak to, co każda z osób zabierze z terapii dla siebie jest  własną częścią odpowiedzialności za swoje leczenie.

   Przedmiotem zainteresowania grupy jak i terapeutów jest nie tylko analiza problemów osobistych, ale i zjawisk zachodzących w grupie. Jak w każdym środowisku ludzkim wytwarzają się i tu różne interakcje ,  czasem również  konflikty między członkami grupy, co bywa interesującym źródłem wiedzy o sobie i swoich relacjach z ludźmi. Celem jest uświadomienie sobie nieświadomych treści emocjonalnych będących przyczyna dolegliwości nerwicowych.
   3.   Kryzysy są czymś tak naturalnym w psychoterapii jak słońce na niebie. Gdy ich nie ma stajemy się jako terapeuci dość podejrzliwi i sądzimy, że terapia nie przebiega wystarczająco głęboko. Nie chodzi tu o to, że dobra terapia polega wyłącznie na cierpieniu, lecz gdy pacjent przez cały czas terapii czuje się tylko dobrze, prawdopodobnie nie porusza istotnych dla siebie, często trudnych i bolesnych spraw. Gdy kryzys i zwątpienie pojawiają się na różnych etapach leczenia, stajemy z nimi oko w oko i staramy się „zaprząc” je w proces zdrowienia tj. zrozumieć i poznać jego mechanizm, tak, by pacjent sam w przyszłości radził sobie w takich chwilach.
      Terapia to nie tylko czerpanie wsparcia, lecz przede wszystkim podjęcie pewnych zobowiązań związanych z leczeniem i takich zasad jak codzienna obecność na sesjach terapeutycznych, przestrzeganie tajemnicy dotyczącej innych osób leczących się, skupienie się na leczeniu, a nie traktowanie grupy terapeutycznej jak towarzyskiej, przestrzeganie zaleceń lekarskich (ważenie się, pomiary ciśnienia, tętna, leki), przestrzeganie zasady o nieagresji (szeroko pojętej), wykonywanie zadań terapeutycznych.
     4. Fazy terapii to najczęściej : okres adaptacji w grupie (nowa osoba w grupie przede wszystkim przygląda się pracy terapeutycznej innych osób, zapoznaje się z ich życiorysami ), okres życiorysowy (czas dostarczania informacji o sobie), okres „przepracowywania” nowych informacji o sobie i przygotowywanie się do podjęcia zmian, okres rozstawania się z grupą i przygotowywanie do stawania na własnych nogach. Fazy te mogą się przeplatać ze sobą: na każdym etapie terapii np. gdy pacjent dowiaduje się czegoś nowego na swój temat, próbuje zintegrować nowe informacje i zaadoptować się do coraz bardziej bogatego obrazu własnej osoby.

   5. Na zakończenie terapii , określane są w podsumowaniu leczenia dalsze wskazania do leczenia, gdyż dla wielu osób wskazany jest dłuższy niż 3 miesiące proces psychoterapii.

 

Na czym polega udział w grupie lękowo-depresyjnej?

PRACA Z OBJAWEM LĘKOWYM I DEPRESYJNYM

Psychoterapia grupowa w paradygmacie

behawioralno – poznawczym w ramach NFZ w „Dąbrówce” w  Katowicach

kontaktmgr Maria Zegarlicka - Poręba

 tel.: 604 800 973

 

 

l Trwa: 4 tygodnie,  adresowana do osób dorosłych  z zaburzeniami lękowymi oraz lękowo-depresyjnymi,

l Uczestnicy grupy zapoznają się ze sposobami radzenia sobie z objawem lękowym oraz depresyjnym przy użyciu takich  technik jak:

behawioralne  m.in. DESENSYTYZACJA, wzmocnienia  pozytywne,  TECHNIKI AWERSYJNEGO PRZEWARUNKOWYWANIA, wzmocnienia negatywne przy zmianie niepożądanych zachowań,  TECHNIKI MODELOWANIA, wytworzenie nowych nawyków zachowań,  TRENING ASERTYWNOŚCI,  TECHNIKI RESTRUKTURALIZOWANIA POZNAWCZEGO, np. trening instruowania samego siebie,  TRENINGI RADZENIA SOBIE ZE STRESEM, techniki nastawione na uczenie się umiejętności ułatwiających  radzenie sobie z syt.trudnymi, UCZENIE SIĘ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW,

poznawcze m.in. praca nad rozpoznawaniem i modyfikacją negatywnych schematów myślowych, identyfikacja zniekształceń myślowych,

psychoedukację,

wyobrażeniowo-relaksacyjne  trening autogenny, trening relaksacji progresywnej, techniki oddechowe; techniki wizualizacji.

 

Celem terapii jest usprawnienie swojego funkcjonowania w zakresie radzenia sobie  z objawem lękowym i/lub depresyjnym, nauczenie się efektywnych sposobów radzenia sobie ze stresem oraz redukcja objawu lękowego.

 

Przed udziałem konieczna konsultacja w naszej poradni.

l Planowane terminy grupy dostępne w rejestracji.

l Miejsce zajęć - Ośrodek „Dąbrówka” w Katowicach, Zapraszamy!

 

 

 

 

 

0 32 238 34 70
Dąbrówka Silesia Sp. z o.o.
KRS 0000341094
44-122 Gliwice, ul. Asnyka 10