UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanieZamknij
Get Adobe Flash player
NZOZ Ośrodek Leczenia Nerwic
i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” w Gliwicach

   Informujemy, że zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w dniu 28.04.2011r zarządzeniem nr  PM 555/11 Prezydenta Miasta Gliwice został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

            W przypadku podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia przekazują przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego informacje o podjętych działaniach w sprawie.

             Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego znajduje się przy Ośrodku Interwencji  Kryzysowej w Gliwicach, ul. Świętokrzyska  5.

 

                                                                                                                                                                                                                                 

0 32 238 34 70
Dąbrówka Silesia Sp. z o.o.
KRS 0000341094
44-122 Gliwice, ul. Asnyka 10