UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanieZamknij
Get Adobe Flash player
NZOZ Ośrodek Leczenia Nerwic
i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” w Gliwicach

 

PRACA Z OBJAWEM LĘKOWYM I DEPRESYJNYM

-  psychoterapia grupowa w paradygmacie behawioralno – poznawczym

 

- trwająca 7 tygodni psychoterapia grupowa (behawioralno – poznawcza) adresowana do osób dorosłych, z zaburzeniami lękowymi oraz lękowo-depresyjnymi.

- zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych (godz.14.00 - 16.15), 2 razy w tygodniu - w poniedziałki i czwartki

- Uczestnicy grupy uczą się sposobów radzenia sobie z objawem lękowym oraz depresyjnym przy użyciu różnych technik:

  • behawioralnych (techniki relaksacyjne – trening autogenny, trening relaksacji progresywnej, techniki oddechowe; technika wizualizacji, technika desensytyzacji (odczulania))
  • poznawczych (praca nad rozpoznawaniem i modyfikacją negatywnych schematów myślowych, identyfikacja zniekształceń myślowych)
  • elementów psychodramy
  • psychoedukacji

- celem grupy jest usprawnienie funkcjonowania pacjenta w zakresie radzenia sobie przez niego z objawem lękowym i/lub depresyjnym, nauczenie go konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem oraz redukcja objawu lękowego.

-  przed udziałem konieczna konsultacja w naszej poradni 

- planowane terminy grupy : 29.07 - 12.09.2019r

 

 

Film- należy pominąć reklamy i wytwać wstęp urzędnika, potem wstępne informacje o objawie nerwicowym.

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY!

 

0 32 238 34 70
Dąbrówka Silesia Sp. z o.o.
KRS 0000341094
44-122 Gliwice, ul. Asnyka 10